Tropiciele śladów przeszłości

Gdzie historia nie ma końca...

Warsztaty etnograficzne

 

W czasie trwania projektu dużo czasu poświęcaliśmy etnografii. Naszych rozmówców pytaliśmy nie tylko o historię naszych miejscowości, ale również o obrzędy, zwyczaje, stroje i tradycje. W zdobyciu wiedzy na ten temat pomogły nam i to bardzo warsztaty, które prowadziła pani Małgorzata Kaszuba-Dziurowicz.

 

Pani Małgorzata to uznany w regionie etnograf. Od lat bada kulturę ludową regionu sieradzkiego, w tym również naszej gminy. W czasie zajęć mogliśmy rozmaiać o obrzędowości na wsi, posłuchać autentycznych muzyków ludowych, poznać charakterystyczne stroje.

Dużym przeżyciem dla nas wszystkich były nargania i filmy, na których mogliśmy posłuchać nieżyjącego już skrzypka ludowego z naszej gminy, pana Tadeusza Kratę z Woźnik, który zdobywał naważniejsze nagrody na wielu przeglądach i festiwalach.  

 

 

Organizatorzy: