Tropiciele śladów przeszłości

Gdzie historia nie ma końca...

Warsztaty dziennikarskie

Ważnym elementem projektu były warsztaty dziennikarskie. Tropiciele musieli przecież wcielić się w role dziennikarzy i przprowadzać wywiady. Sztuki tej na zajęciach uczył nas Wojciech Muzal, dziennikarz Radia Łodź.

 

Podczas spotkań warsztatowych pan Wojciech Muzal zdradzał nam tajniki pracy dzienniakrza. Dowiedzieliśmy się nie tylko jak przeprowadić wywiad i jakie są główne cechy radiowego reprotażu. Doświadczonego radiowca pytaliśmy też jak przełamać bariery i stres, który towarzyszył nam nie raz kiedy musieliśmy z mikrofonem pójść na wywiad.  

 

 

Organizatorzy: