Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

 

W ramach projektu odbyły się również wyjazdy do muzeów etnograficznych. Jedno ze spotkań warsztatowych obyło się w łódzkim Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym.

 

W czasie wizyty w muzeum mieliśmy okazję obejrzeć bardzo bogatą i ciekawą wystawę etngraficzną. Wzięliśmy również udział w lekcji muzealnej poświęconej ginącym na wsi zawodom.