Tropiciele śladów przeszłości

Gdzie historia nie ma końca...

Spotkania warsztatowe

W ciągu ponad dwóch miesięcy realizacji grupa Tropicieli Śladów Przeszłości spotykała się na zajęciach warsztatowych. Podczas spotkań analizowaliśmy zdobyte przez uczestników zajęć stare fotografie, przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami i wspólnie je analizowaliśmy. W sumie odbyło się ponad 20 godzin warsztatów.

 

 

Organizatorzy: