Tropiciele śladów przeszłości

Gdzie historia nie ma końca...

Uwaga
  • JW_SIG_PRG

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Corrupt JPEG data: 52394 extraneous bytes before marker 0xc4 in /tropicieleSladowPrzeszlosci/plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/helper.php on line 105

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '/tropicieleSladowPrzeszlosci/images/stories/galerie/Mieszkancy/Fot01-synowie wuja Janka Urbaniaka z Gdyni_Jelno.jpg' is not a valid JPEG file in /tropicieleSladowPrzeszlosci/plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/helper.php on line 105

Mieszkańcy

W tej galerii prezentujemy archiwalne fotografie mieszkańców gminy Zapolice, w różnych sytuacjach. Większość zdjęć pochodzi z okresu przedwojennego i czasu okupacji. Jak łatwo można zauważyć zdjęcia są pozowane. Nic dziwnego, w latach 20., 30. i w okresie wojny, czy nawet już po wojnie aparat fotograficzny był rzadkością. Zdjęcia robiono, kiedy do wsi zawitał objazdowy fotograf, który "obsługiwał" wtedy mieszkanców danej miejscowości. 

 

 

Zdjęcia, ktore znajdują się w tej galerii pochodzą, z takich miejscowości jak: Stronsko, Beleń, Zapolice, Jelno, Branica i z różnych okresów.

Jedne z ciekawszych fotografii zostały zrobione w czasach okupacji w latach 1942-1944 w miejscowości Rojków (np. fot. nr. 23, 27, 29, 33, 34, 38, 41, 45, 49), doką wysiedlenie byli mieszkańcy m.in takich wsi jak Beleń, Strońsko i pracowali u osiedlonych tu niemieckich gospodarzy z Wołynia. Na zdjęciach widzimy i polskich robotników i Niemieckich właścicieli.

 

Znajdziecie tu również dużo zdjęć z okresu powojennego, zrobionych na podwórkach we wsi Strońsko, Branica, Jelno oraz fotografii klas przed szkołami w Zapolicach i Branicy.

 

{gallery}Mieszkancy{/gallery}

 

Organizatorzy: