Tropiciele śladów przeszłości

Gdzie historia nie ma końca...

Tropiciele to my!

W projekcie Tropiciele śladów przeszłości wzięło udział dwudziestu młodych mieszkańców gminy Zapolice. To uczniowie zapolickiego gimnazjum oraz szkół średnich z regionu. Poznajcie Tropicieli.

Tropiciele spędzili wiele godzin na spotkaniach warsztatowych, które odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach, były to warsztaty dziennikarskie, etnograficzne. Uczyli się dziennikarskiej sztuki wywiadu oraz reportażu, obsługi cyfrowego dyktafonu, zdobywali wiedzę związaną z ludowymi tradycjami i obrzędami.

Uczestnicy wyjechali na zajęcia wyjazdowe: do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Sieradzkiego Parku Etnograficznego.

Najważniejszą sprawą związaną z projektem były godziny rozmów przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami gminy Zapolice i szukanie starych, archiwalnych fotografii.

 

Poznajcie Tropicieli śladów przeszłości:

 

Anita Czekalik

Milena Dembowska

Olga Furmańczyk

Patrycja Grala

Maria Hryniuk

Paulina Kaczmarek

Emilia Kobiera

Aleksandra Kochelska

Eliza Kmiecik

Weronika Krata

Krystian Ławniczak

Artur Marlicki

Daria Nogala

Małgorzata Pawełczyk

Janusz Pawełczyk

Aneta Sobczak

Dawid Skorek

Martyna Smolarek

Piotr Staniucha

Radosław Stępień

 

 

Organizatorzy: