Tropiciele śladów przeszłości

Gdzie historia nie ma końca...

topiciele-zapolice.pl – jak tropić?

Strona internetowa tropiciele-zapolice.pl składa się z kilku działów, w których zostały zamieszczone informacje o projekcie i materiały dźwiękowe oraz ikonograficzne. Przeczytaj jak się po niej poruszać.

 

Strona główna (Main), na którą traficie po wpisaniu adresu w przeglądarce zawiera ważne informacje dotyczące projektu, nowych artykułów, które będą pojawiały się na stronie, tutaj znajdziecie również komunikaty oraz teksty poświęcone tradycjom i historii gminy Zapolice.

W zakładce O akcji znajdują się opisy naszych działań, które realizowaliśmy w trakcie trwania projektu Tropiciele śladów przeszłości.

 

Dwie najważniejsze zakładki to Opowieści i Galeria.  W tej pierwszej znajdują się dźwiękowe zapisy rozmów z mieszkańcami gminy Zapolice. Dźwięki są podzielone na krótsze fragmenty z krótkimi opisami, czego dotyczą opowieści.

W zakładce Galeria znajdują się zdigitalizowane stare fotografie z gminy Zapolice. One również podzielone są na działy tematyczne.

W zakładce Linki zamieściliśmy odnośniki do ważnych stron internetowych związanych z realizacją projektu i gminą Zapolice.

 

Mimo, że projekt został podsumowany na imprezie, która odbyła się 9 listopada w GOKiS Zapolice połączonej z premierą strony tropiciele-zapolice.pl, to wcale go nie zamykamy w dalszym ciągu zbierać będziemy relacje mieszkańców i stare fotografie oraz dokumenty. Strona będzie więc żyć, dlatego warto tu często zaglądać.

 

Organizatorzy: